Loading...

The European Board of Cardiovascular Perfusion

Kostas Mintzaridis, ECCP

Kostas Mintzaridis
  • EBCP position Delegate
  • First name Kostas
  • Last name Mintzaridis
  • Hospital/organization -
  • Hospital/organization address -
  • Email
  • Work phone number -